«Філіал/філія клініки»: яку назву використовувати в записах трудової?

На цей час Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) містить професійну назву роботи «Директор (начальник, завідувач, інший керівник) філіалу (філії)» у класифікаційному (професійному) угрупованні «Керівники підприємств, установ та організацій» з кодом КП 1210.1. Також слід зазначити, що згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах.

Стаття відкрита для передплатників