Договір ЦПХ з постійним працівником

Перш за все слід зазначити, що основним законодавчим актом, яким регулюються порядок укладання трудових договорів, а також правові відносини між його сторонами є Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП). Сторонами трудового договору у відповідності до ч. 1 ст. 26 КЗпП є працівник та роботодавець.

Стаття відкрита для передплатників