Як скласти «посадову»?

У відповідності до п. 6 Загальних положень Розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. (далі — Розділ 1 Випуску 1 ДКХП) посадові інструкції керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців розробляють і затверджують на основі ДКХП (кваліфікаційної характеристики) роботодавці ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Стаття відкрита для передплатників