Правильне оформлення реквізитів

Як правильно оформити реквізит «Підпис» на кадровому наказі, якщо головний лікар перебуває у відпустці й на час його відсутності накази підписує заступник головного лікаря?

На період тимчасової відсутності головного лікаря з тих чи інших причин (відрядження, хвороба, відпустка тощо) право видання розпорядчих документів іншою посадовою особою, зокрема, заступником головного лікаря може бути передбачене статутом закладу або іншим внутрішнім (локальним) нормативним документом, наприклад, таким, як «Розподіл обов’язків між керівником медичного закладу і його заступниками» (цей документ може бути затверджений грифом «Затверджую» або наказом).

На практиці поширеніше делегування права підпису внутрішніх документів на час відсутності головного лікаря заступнику головного лікаря шляхом видання кадрового наказу про тимчасове виконання ним обов’язків керівника медичного закладу.

У разі видання наказу (розпорядження) заступником головного лікаря, на якого покладено тимчасове виконання обов’язків головного лікаря, реквізит «Підпис» оформляється за загальними правилами: зазначається його посада (заступник головного лікаря), вказуються ініціали і прізвище та він ставить свій підпис. Не допускається доповнення посади головного лікаря, як це нерідко трапляється, словом «За» або за похилою рискою.