Працевлаштування інтерна

Жінка, яка закінчує інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», вагітна: строк вагітності — 32 тижні. Протягом якого часу їй потрібно влаштуватись на роботу, зважаючи на те, що вона навчалась за контрактом? Який термін дії сертифікату?

На законодавчому рівні працевлаштування випускників вищих медичних закладів регулюється тільки щодо тих із них, хто навчався за державні кошти (Порядок працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.1997 р. № 367). У даному випадку йдеться про закінчення інтернатури на контрактній основі, тож цим документом керуватися не будемо.

Інтерн-контрактник, так само як інтерн-бюджетник, після закінчення навчання в інтернатурі отримує сертифікат, який свідчить про присвоєння звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності. Цей документ допускає фахівця до самостійної роботи. Лікар, який закінчив інтернатуру на контрактних умовах, самостійно визначає місце своєї подальшої роботи.

Згідно з пп. 5.11.7 Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 р. № 291, термін дії сертифіката лікаря (провізора) – спеціаліста встановлюється на 5 років — до чергової атестації на кваліфікаційну категорію після проходження відповідного передатестаційного циклу навчання на кафедрі вищого закладу. Виходячи із цього, жінка самостійно може вирахувати, коли закінчуються строк дії її сертифіката.

Щодо працевлаштування на роботу, то з цього питання вона також має сама прийняти рішення. Якби в жінки був менший строк вагітності, то можна було б спробувати влаштуватися на роботу, оскільки згідно з ч.1 ст. 184 Кодексу законів про працю України забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років. У разі відмови в прийомі на роботу зазначеним категоріям керівництво медичного закладу зобов’язане повідомляти жінкам причини відмови у письмовій формі, а вони в подальшому мають право оскаржити це в судовому порядку.

У випадку, що розглядається, строк вагітності жінки становить 32 тижні і за нормами законодавства їй вже має бути оформлено листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю та пологами. Хоча оформлення листка непрацездатності не забороняє жінці спробувати працевлаштуватися, однак, навряд чи в неї це вийде. На думку автора, жінка зможе працевлаштуватися дещо пізніше, після спливу певного часу після народження дитини. Конкретного строку, протягом якого потрібно влаштуватись на роботу після закінчення інтернатури за контрактною формою навчання, не встановлено. Але, щоб жінці не довелось проходити атестацію для підтвердження своєї кваліфікаційної категорії, їй варто вийти на роботу до закінчення терміну дії сертифіката.