Чергування без згоди лікаря

Чи має право головний лікар районної лікарні призначити своїм наказом лікаря – неонатолога пологового відділення чергувати в приймальному відділенні без його згоди?

Порядок чергування медичних працівників у стаціонарі встановлено п. 5.2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308).

До чергування у стаціонарі залучають штатних працівників медичного закладу за графіком роботи, який складається виходячи з норм робочого часу працівників. Чергування у стаціонарі здійснюється за рахунок місячної та понадмісячної норми робочого часу працівників. Чергування в межах норми робочого часу проводиться за рахунок зменшення тривалості робочого часу лікаря на амбулаторному прийомі. Залучення лікарів до чергувань у стаціонарі понад місячну норму оплачується згідно з чинним законодавством за фактично відпрацьований час

Зазвичай у приймальному відділенні чергують лікарі тих спеціальностей, які надають медичну допомогу у стаціонарі лікарні. В той же час, абзацом дев’ятим п.5.2 Умов № 308 передбачено, що до чергувань можуть залучатися додатково лікарі амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувальних закладів, диспансерів, пологових будинків тощо. При цьому таке залучення повинно відбуватися за згодою зазначених лікарів та відповідно до діючого законодавства про працю.

Умови роботи кожного окремого медичного закладу затверджуються Правилами внутрішнього трудового розпорядку за погодженням із профспілковим комітетом (за його наявності) або з уповноваженим представником трудового колективу: затверджені лише керівником закладу Правила під час перевірки можуть визнати недійсними.

Одним із розділів вказаних Правил зазвичай є організація праці колективу для забезпечення надання цілодобової та якісної медичної допомоги. У цьому розділі адміністрація закладу може передбачити залучення до чергувань у стаціонарі лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів, диспансерів, пологових будинків тощо. На підставі цих положень виконання таких робіт має бути включено й до посадових обов’язків зазначених працівників. Отже, якщо положеннями Правил внутрішнього трудового розпорядку районної лікарні передбачене залучення до чергування зокрема лікаря – неонатолога пологового відділення й це прописано в його посадовій інструкції, то головний лікар має право поставити такого працівника на чергування в разі необхідності без його згоди.