Формування штату приватної гінекології

Загальновідомо, що кваліфіковані й досвідчені лікарі мають для керівників у сфері приватної медицини більшу цінність, ніж можливість заробити швидкі гроші за рахунок втрати репутації медичного закладу. Не виняток у цьому питанні й підбір персоналу приватної гінекологічної клініки. Почнемо з огляду посад перших керівників такої установи. Останнім часом тут є певні тонкощі.


Насамперед варто відзначити чітке розмежування господарських й суто лікарських завдань і обов’язків, яке забезпечує поява посади керівника у вигляді «Медичний директор» із кодом Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК003: 2010» (далі-КП) 1210.1., при тому, що посада першого адміністративного керівника, який очолює заклад, із тим же кодом КП (у «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників» (ДКХП), випуск 76, «Охорона здоров’я» вона називається «Генеральний директор (директор) / начальник (завідувач) закладу охорони здоров'я) (далі — директор закладу охорони здоров'я) також залишається у штатних розкладах закладів охорони здоров’я. Порівняємо завдання та обов’язки двох цих різнопланових директорів:

Порівняння завдань і обов’язків керівників закладу охорони здоров’я
Порівняння завдань і обов’язків керівників закладу охорони здоров’я

Таким чином, як видно з таблиці 1, прерогативою директора гінекологічної клініки, залишаються:

 • адміністрування,
 • фінанси,
 • кадри,
 • представництво.

Щодо медичного директора, то він зосереджений на організації роботи медичного персоналу з надання гінекологічних послуг пацієнтам клініки.

Варто знати!

У підпорядкуванні директора клініки опиняються:

 • бухгалтерія,
 • відділ кадрів,
 • охорона,
 • господарський відділ,
 • гараж.

Медичний же директор керує виключно медичними підрозділами приватної гінекології.

Отже, адміністративно, директор клініки здоров’я несе відповідальність за діяльність закладу охорони здоров’я у цілому, тож стоїть вище медичного директора, є його керівником.

Важливо торкнутися питання кваліфікаційних вимог до посади директора гінекологічної клініки, особливість яких полягає у тому, що для нього передбачається така освітня підготовка:

 • До 1 січня 2022 року — вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».
 • З 1 січня 2022 року — вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров’я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім як для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу). Отже, з 2022 року обіймати посаду директора гінекологічної клініки на конкурсній основі може претендент із гуманітарною освітою, правознавець, економіст, лікар, управлінець.

Крім того, для директора гінекологічної клініки передбачені такі вимоги щодо стажу роботи на керівних посадах:

 • для закладів національного рівня — не менше 10 років,
 • обласного рівня — 7 років,
 • районного рівня — 5 років,
 • для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу — не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.
Увага!

Працівники, які працюють сьогодні на посадах головного лікаря продовжать перебування на ній до завершення трудових договорів, після чого зможуть пройти конкурс на посаду директора закладу охорони здоров’я або медичного директора.

Зазначимо, що під час оформлення медичного директора на посаду з 2019 року відповідний запис у його трудову книжку, якщо на цьому наполягає працівник, буде мати, наприклад, такий вигляд:

Запис до трудової книжки медичного директора
Рис. 1. Запис до трудової книжки медичного директора

Треба також зазначити, що в оновленому випуску 78 ДКХП наразі містяться кваліфікаційні характеристики таких керівників у структурі закладу охорони здоров’я, як-от:

 • Заступник генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я;
 • та Начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров’я.

Аналіз кваліфікаційних характеристик зазначених керівників показує, що Заступник директора закладу охорони здоров’я здійснює керівництво закладом охорони здоров’я (крім аптечних закладів) в межах делегованих йому керівником повноважень з питань безпосередньо не пов’язаних з організацією лікувального процесу.

Щодо керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров'я то він, серед іншого, організовує лікувально-профілактичну й адміністративно-господарську діяльність підрозділу, співпрацює з іншими підрозділами закладу охорони здоров’я та забезпечує надання якісної медичної допомоги населенню і своєчасне отримання та зберігання лікарських засобів, медичних виробів. Він також відповідальний за забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов функціонування підрозділу, правильне ведення медичної документації. Також він готує та подає керівникові закладу охорони здоров’я звіти.

В ідеалі, керівник приватної гінекології повинен бути «граючим тренером», сполучаючи у своїй діяльності як функції менеджера, так і функції фахівця або експерта. Крім того, керівник гінекологічної клініки просто зобов’язаний бути лідером команди професіоналів, тобто мати досить виражений комплекс лідерських якостей і владних амбіцій. В іншому випадку «тримати в руках» лікарський колектив з визнаних амбітних «профі» буде надто важко.

Розглянемо зміст функціональних завдань лікарів у приватній гінекології. Мова, насамперед, йде про такі посади, як-от:

 • лікар-акушер-гінеколог (код КП 2221.2);
 • лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку (код КП 2221.2);
 • лікар-гінеколог-онколог (код КП 2221.2);
 • лікар-анестизіолог (код КП 2221.2);
 • лікар-лаборант з клінічної біохімії (код КП 2229.2).

Як видно, у КП практично всі лікарі (окрім лікар-лаборант з клінічної біохімії ) мають код КП-2221.2. та належать у класифікаторі до розділу «Професіонали». Ось ці працівники:

Ознакою часу є сьогодні те, що у зв’язку з бойовими діями на сході України, у Київ та інші регіони приїжджають кваліфіковані лікарі з Донецького та Луганського регіону. Вони готові працювати за сумісництвом, «без вихідних», намагаючись отримати перспективи закріплення на робочому місці. Тож, при комплектації штату приватної гінекології варто ураховувати й такі обставини.

Було б помилкою недооцінювати роль середнього медичного персоналу у штаті гінекологічної клініки. Керівник такого персоналу — головна медична сестра клініки.

Вся робота середнього медперсоналу приватної гінекології залежить від того, наскільки грамотно ведеться щоденна діяльність головної медсестри.

Завдання та обов’язки головної медичної сестри та окремих працівників середнього медичного персоналу викладені нижче:

Слід додати, що сьогодні термін «сестра медична» у медицині доповнено терміном «брат медичний», який можна застосовувати у кожному конкретному випадку.

Різноманітність функцій, які виконує середній медичний персонал, вимагає від нього не тільки медичних знань, а й знання основ психології, етикету. Не слід забувати, що клініка починається з реєстратури, де пацієнт починає спілкування з приводу вирішення проблем власного здоров’я.

До речі, чистота та загальний порядок у приміщенні гінекологічної клініки також, певною мірою, відбивається на репутації закладу. «Чистота — запорука здоров’я». І цю чистоту підтримує молодший медичний персонал, який представлений у КП такою позицією:

Насамкінець зазначимо, що при утворенні професійних назв робіт «медиків» слід користуватися положеннями додатку В до КП. Так, від базової професійної назви «Лаборант (медицина)» із кодом КП 3221 завдяки уточнюючим словам утворюється професійна назва робіт «Лаборант клініко-діагностичної лабораторії» з тим самим кодом.