Відрядження в період COVID-епідемії

Відповідно до ст. 18 закону України «Про охорону праці», роботодавець несе відповідальність за створення безпечних умов праці на робочому місці. У разі службового відрядження працівників до сторонньої організації та виконання ними своїх трудових обов’язків на робочих місцях, непідконтрольних роботодавцю, який відрядив їх, він зобов’язаний вжити заходи із забезпечення охорони праці для цих працівників, з якими він перебуває в трудових відносинах. Бо законодавство не звільняє роботодавця від відповідальності за нещасні випадки, які сталися з відрядженими працівниками.

Стаття відкрита для передплатників