Заступники гендиректора в штатному розписі

Запитання:

Які можуть бути заступники у генерального директора, медичного директора, директора закладу охорони здоров’я?

Відповідь:

Насамперед зауважимо, що згідно зі ст. 64 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) підприємства (зокрема й комунальні некомерційні підприємства, в які реорганізуються деякі колишні заклади охорони здоров’я) самостійно визначають свою організаційну структуру, встановлюють чисельність працівників і штатний розпис.

У зв’язку з цим варто також згадати і наказ Міністерства охорони здоров'я України (далі — МОЗ України) від 2 вересня 2016 р. № 928, згідно з яким (з метою надання керівникам закладів охорони здоров’я та їхнім власникам (головним розпорядникам коштів) більшої автономії в прийнятті рішення щодо формування та затвердження штатних розписів цих закладів виходячи з їхніх функцій і обсягу медичної допомоги) було скасовано колишній наказ МОЗ України від 3 лютого 2000 р. № 33 «Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я», який раніше, серед іншого, встановлював і конкретні посади для закладів охорони здоров’я, а також чисельність відповідних працівників (тобто Наказ № 33 зараз втратив чинність).

Таким чином сьогодні конкретний заклад охорони здоров’я (його власники) самостійно вирішує, які посади повинні бути в його штатному розписі, зокрема які можливі заступники і в якій кількості можуть бути в різних керівників цього закладу.

Водночас відповідно до норм і положень національної системи професійної класифікації

 • назви посад (професій) у штатному розписі закладу повинні відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) (таблиця 1);
 • під час добору найбільш підходящих назв посад згідно з КП для штатного розпису слід також враховувати і кваліфікаційні характеристики доречних посад (професій), які містяться у відповідних галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП).
Приклади професійних назв робіт керівників закладів охорони здоров’я у КП
Таблиця 1. Приклади професійних назв робіт керівників закладів охорони здоров’я у КП

Також згідно з

 • Приміткою 1 Додатку В до КП на практиці можна утворювати на основі «базових» професійних назв робіт у КП «похідні» назви посад (із застосуванням спеціальних «похідних» слів — «заступник», «помічник», «змінний», «старший», «черговий» тощо) за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду новоутвореної професії, наприклад:
  • 1210.1 Медичний директор ® 1210 Заступник медичного директора
  • 1210.1 Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.) ® Заступник генерального директора.
 • Приміткою 2 Додатку В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачене у КП чи відповідних законодавчо-правових актах, наприклад,
  • 1210.1 Заступник медичного директора ® 1210.1 Заступник медичного директора з хірургії;
  • 1210.1 Заступник генерального директора ® 1210.1 Заступник генерального директора з технічних питань.

Крім того, під час визначення назв посад медичних працівників слід також враховувати і відповідні нормативно-правові акти (далі — НПА) МОЗ України, зокрема Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я, що затверджений наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 р. № 385 (таблиця 2).

Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я (витяги)
Таблиця 2. Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я (витяги)

Також слід зазначити, що наказом МОЗ України від 31 жовтня 2018 р. № 1977 (далі — Наказ № 1977) були затверджені зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» ДКХП (далі — Випуск 78 ДКХП), який затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117. Зокрема згідно з наказом № 1977 у Випуску 78 ДКХП було

 • включено нову кваліфікаційну характеристику: «медичного директора» (кваліфікаційна характеристика медичного директора поширюється на посади медичного директора відповідно до спеціалізації діяльності відповідного закладу охорони здоров’я);
 • виключено кваліфікаційні характеристики таких посад для нових призначень після 1 січня 2019 року:
  • головний лікар лікувально-профілактичного закладу;
  • головний лікар обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень;
  • заступник головного лікаря обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень;
  • заступник головного лікаря з медсестринства (працівники, які обіймали посади заступника головного лікаря з медсестринства, до набрання чинності цього наказу продовжують виконувати свої обов’язки);
 • змінено кваліфікаційні характеристики
  • генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я;
  • заступника генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я (ця кваліфікаційна характеристика поширюється і на інші посади заступника генерального директора (директора) / начальника (завідувача) закладу охорони здоров’я відповідно до спеціалізації делегованих йому повноважень (з економічних, адміністративно-господарських, правових питань тощо).

Таким чином, якщо раніше згідно з Випуском 78 ДКХП головний лікар певного закладу охорони здоров’я фактично був першим керівником закладу і відповідав за його виробничо-господарську, фінансово-економічну, а також медичну діяльність (організацію лікувального процесу тощо), то після 1 січня 2019 року відбулося фактично розділення колишніх функцій головного лікаря закладу між:

 • Директором (генеральним директором, начальником, завідувачем) закладу, який сьогодні відповідає за виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність;
 • Медичним директором, який сьогодні відповідає за різні питання медичного характеру (таблиця 3).
Витяги з кваліфікаційних характеристик окремих керівників закладів охорони здоров’я
Таблиця 3. Витяги з кваліфікаційних характеристик окремих керівників закладів охорони здоров’я

Зазначене також підтверджує і розділ «Кваліфікаційні вимоги» відповідних кваліфікаційних характеристик, де для генерального директора (директора) закладу та його заступників передбачені відповідні кваліфікація (освіта) у галузі знань «Управління та адміністрування», а для медичного директора у галузі знань «Охорона здоров’я» (таблиця 4).

Витяги з розділу «Кваліфікаційні вимоги» кваліфікаційних характеристик окремих керівників закладів охорони здоров’я
Таблиця 4. Витяги з розділу «Кваліфікаційні вимоги» кваліфікаційних характеристик окремих керівників закладів охорони здоров’я

На жаль, у Наказі № 385 на цей час не враховано повністю Наказ № 1977, зокрема у Наказі № 385 відсутня посада «медичного директора». Тому між цими наказами є певна колізія, хоча враховуючи відповідні положення Наказу № 1977, згідно з яким для нових призначень після 1 січня 2019 року посада головного лікаря фактично замінюється у відповідних випадках на посаду медичний директор (якщо йдеться про керівництво закладом із медичних питань), то є певні підстави вважати посаду «головний лікар» у Наказі № 385 тотожною посаді «медичний директор».

Висновки:

 1. З врахуванням зазначеного, можна зробити висновок, що якщо йдеться про делегування певному заступнику повноважень із адміністративно-господарських та інших споріднених питань, то доречно вводити посаду заступника генерального директора (директора, іншого керівника) закладу з відповідних питань, наприклад:
  • Заступник генерального директора (директора, іншого керівника) закладу з технічних питань (з господарських питань, з кадрових питань, з економічних питань, з комерційних питань тощо).
 2. Якщо ж йдеться про делегування відповідних повноважень суто медичного характеру, то доречно вводити посаду заступника медичного директора, наприклад:
  • Заступник медичного директора з хірургії (з поліклінічного розділу роботи, з дитинства та пологової допомоги, з експертизи тимчасової непрацездатності, медичного обслуговування населення, з організаційно-трансфузіологічної допомоги, з терапевтичної допомоги тощо).
 3. Якщо ж йдеться про випадки, коли у закладі ще збереглася посада головного лікаря, який фактично є першим керівником закладу та відповідає одночасно за виробничо-господарську, фінансово-економічну, а також суто медичну діяльність, то у такого керівника можуть бути заступники і з відповідних виробничо-господарських (фінансово-економічних), а також з відповідних «медичних питань», наприклад:
  • Заступник головного лікаря з технічних питань;
  • Заступник головного лікаря з терапевтичної допомоги тощо.

Актуально

Вакцинація медичних працівників від COVID-19 відбудеться першочергово

Етапи проведення кампанії з вакцинації протягом 2021–2022 рр.:

 • Перший — передбачає вакцинацію медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою в умовах стаціонару, та військових, які беруть участь в ООС.
 • Другий — вакцинація людей із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, хто надає медичні послуги.
 • Третій — вакцинація людей із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
 • Четвертий — вакцинація людей із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
 • П’ятий — вакцинація інших категорій населення, які не входять до пріоритетних груп. Йдеться про людей віком до 59 років без супутніх захворювань.