Смерть медпрацівника від COVID-19

З 5 січня 2021 року діє новий порядок розслідування смерті медичних працівників, спричиненої COVID-19, та здійснення страхових виплат. Ці випадки не розповсюджуються на медичних працівників приватних клінік.


Постанова Кабінету Міністрів України від 5 січня 2021 р. № 1

Важливі зміни:

 • Затверджено процедуру розслідування випадків смерті медичних працівників, що надають медичну допомогу пацієнтам із гострою респіраторною хворобою COVID-19.
 • Ця процедура діє під час встановленого Кабінетом Міністрів України карантину та протягом ще трьох місяців з дати його відміни.
 • Здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19 відбувається за Формою, що надається комісією (спеціальною комісією) з розслідування професійних захворювань.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (зі змінами)

Процедура розслідування випадків смерті медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2

Розслідування випадків смерті медичних працівників, що надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — медичні працівники), внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб проводиться комісією з розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до смертельного наслідку (далі — комісія), утвореною керівником закладу охорони здоров’я, в якому працював медичний працівник.

Перелік державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну, екстрену, а також в стаціонарних умовах вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), а також медичних працівників таких закладів визначається керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної характеру державного рівня, пов'язаної із поширенням COVID-19.

Керівник закладу охорони здоров’я, в якому працював медичний працівник, смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (далі — медичний працівник, що помер внаслідок інфікування), зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про випадок смерті медичного працівника надати повідомлення згідно з додатком 2 у паперовій формі:

 • територіальному органу Держпраці;
 • робочому органу Фонду;
 • уповноваженому органу управління або наглядовій раді закладу охорони здоров’я (у разі її утворення).

Комісія утворюється у складі голови та членів комісії наказом керівника закладу охорони здоров’я не пізніше наступного робочого дня з дня надсилання повідомлення про настання нещасного випадку.

До складу комісії входять представники закладу охорони здоров’я:

 • керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку керівником закладу охорони здоров’я покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
 • посадова особа, відповідальна за організацію лікувального процесу;
 • представник кадрової служби;
 • представник фінансово-економічної служби;
 • представник юридичної служби;
 • представник первинної організації профспілки, представником якої був медичний працівник, що помер внаслідок інфікування (у разі її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці).

Розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводиться комісією протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, медичних експертиз для встановлення обставин і причин настання смерті медичного працівника строк проведення розслідування може бути продовжений до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Члени сім’ї медичного працівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважені ними особи не можуть входити до складу комісії, але мають право отримувати від комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи щодо випадку смерті медичного працівника, надавати відповідні пояснення, бути присутніми на засіданні комісії.

Комісія:

 • проводить засідання, на яких розглядає інформацію про гостре професійне захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, складає протоколи засідання комісії;
 • отримує письмові пояснення від посадових осіб, працівників закладу охорони здоров’я, свідків про обставини виникнення гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • визначає вид події, що спричинила гостре професійне захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • визначає необхідність проведення лабораторних досліджень та медичних експертиз;
 • встановлює осіб, які порушили вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;
 • розробляє план заходів щодо запобігання гострим професійним захворюванням;
 • з’ясовує обставини та причини настання гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • визначає пов’язане чи не пов’язане гостре професійне захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, з виробництвом;
 • складає акти за формою Н-1 згідно з додатком 11 та визначає кількість таких актів;
 • розглядає та підписує примірники актів за формою Н-1;
 • передає не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику закладу охорони здоров’я для їхнього розгляду та затвердження.

Рішення щодо визнання гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, пов’язаним чи не пов’язаним з виробництвом приймається комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Голова комісії зобов’язаний до першого засідання комісії листом поінформувати членів сім’ї медичного працівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважених ними представників про призначення розслідування, їхні права, запросити до співпраці та на засідання комісії, у подальшому надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії.

Голова та члени комісії мають право отримувати усні та письмові пояснення щодо гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводити опитування посадових осіб та інших працівників закладу охорони здоров’я, свідків та інших причетних до цього випадку осіб.

Керівник закладу охорони здоров’я зобов’язаний:

 • створити належні умови для роботи комісії;
 • забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень, медичних експертиз тощо;
 • забезпечити належне виконання членами комісій своїх обов’язків, а у разі невиконання — внести відповідні зміни до складу комісії;
 • розглянути протягом двох робочих днів після складення актів за формою Н-1 матеріали розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, підготовлені комісією, затвердити примірники актів за формою Н-1;
 • організувати друкування, тиражування та формування протягом одного робочого дня після затвердження актів за формою Н-1 необхідної кількості копій матеріалів розслідування разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію.

Керівник закладу охорони здоров’я повинен надіслати оригінали актів за формою Н-1 протягом двох робочих днів після їхнього затвердження:

 • територіальному органу Держпраці за місцем настання випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • робочому органу Фонду за місцем настання випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • членам сім’ї медичного працівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноваженим ними особам.

Іншим особам, які брали участь у розслідуванні гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, надається копія акта.

До матеріалів розслідування належать такі документи:

 • копія повідомлення закладу охорони здоров’я про гостре професійне захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку;
 • копія наказу про утворення комісії;
 • копія наказу про продовження строку проведення розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку (у разі наявності);
 • примірник (копія) акта за формою Н-1;
 • копії листів членам сім’ї медичного працівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноваженим ними особам;
 • протоколи засідання комісії;
 • пояснювальні записки та протоколи опитування посадових осіб та інших працівників закладу охорони здоров’я, свідків та інших причетних осіб;
 • копії документів про забезпечення медичного працівника засобами індивідуального та колективного захисту;
 • копії документів про проходження медичним працівником попереднього та періодичного медичних оглядів;
 • лікарське свідоцтво про смерть за формою, затвердженою МОЗ;
 • результати додаткових лабораторних досліджень і медичних експертиз (у разі їхнього проведення);
 • запити про надання відповідних висновків і матеріалів та відповіді на них;
 • інші документи, що використані та складені комісією під час проведення розслідування.

Оригінали актів за формою Н-1 разом з іншими матеріалами розслідування зберігаються закладами охорони здоров’я відповідно до строків зберігання, нормативно встановлених типовими та галузевими переліками видів таких документів, затверджених відповідно до законодавства.

Протягом трьох років з дати отримання акта за формою Н-1 члени сім’ї медичного працівника, що помер внаслідок інфікування, або уповноважені ними особи мають право звернутися до закладу охорони здоров’я щодо призначення повторного розслідування у зв’язку із незгодою з причинами настання гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, та/або з висновком комісії, які викладені в акті за формою Н-1.

За наявності документів, що можуть суттєво вплинути на висновки комісії, керівником закладу охорони здоров’я призначається повторне розслідування випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку.

Повторне розслідування гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, проводиться комісією в іншому складі.

Висновки повторного розслідування випадку гострого професійного захворювання COVID-19, що призвело до смертельного наслідку, можуть бути оскаржені лише у судовому порядку.

У разі, коли під час проведення розслідування гострого професійного захворювання комісією з’ясовується, що смерть медичного працівника настала внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, наказ про утворення цієї комісії визнається таким, що втратив чинність, а матеріали такого розслідування передаються комісії.