ISO 9001: документування СУЯ

Впровадження системи управління якістю в закладах охорони здоров’я — це прогресивне рішення, що дозволить організувати роботу лікувальних закладів відповідно до сучасних вимог із використанням кращого світового досвіду в сфері управління.

Стаття відкрита для передплатників