Вакцинація від COVID-19: рекомендації НТГЕІ

Рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) з окремих питань вакцинації проти COVID-19 в Україні

Вакцинація проти COVID-19 осіб, які раніше хворіли на COVID-19:

 • рекомендувати вакцинацію осіб із задокументованим COVID-19 в анамнезі з відтермінуванням вакцинації на 6 міс від часу перебігу COVID-19;
 • за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб у цій групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі.

Вакцинація осіб, які мають гострий перебіг COVID-19:

 • для осіб із гострим перебігом COVID-19 та тих, хто не отримав жодної дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення першої дози вакцини на 6 міс;
 • для осіб із гострим перебігом COVID-19, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини, але до отримання другої дози вакцини проти COVID-19, рекомендувати відтермінувати введення другої дози вакцини після закінчення 6 міс.

Вакцинація осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів:

 • вакцинацію осіб, які отримували моноклональні антитіла або плазму реконвалесцентів у лікуванні COVID-19, слід відкласти принаймні на 6 міс;
 • факт проведеної вакцинації проти COVID-19 жодним чином не повинен впливати терапевтичну тактику пацієнта з COVID-19.

Вакцинація проти COVID-19 вагітних та жінок, які годують грудним молоком:

 • вакцинацію вагітних необхідно відтермінувати до завершення вагітності;
 • якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої дози слід відтермінувати до часу після вирішення вагітності;
 • вакцинація вагітних медичних працівників, які віднесені до пріоритетної групи щодо проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена з урахуванням співвідношення ризик–користь, а саме переважання користі від вакцинації та високим ризиком для інфікування і тяжкого перебігу COVID-19 у вагітних;
 • рутинне проведення тесту на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19 не рекомендоване;
 • жінки, які годують грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Введення вакцин проти COVID-19 одночасно з іншими вакцинами:

 • бажано проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19; у разі необхідності (якщо вакцинація проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою) цей термін може бути скорочений до 14 днів;
 • вакцинація проти COVID-19 може бути проведена через 14 днів після отримання вакцинації проти інших інфекційних хвороб;
 • вищезазначені рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19 та проти інших хвороб не стосуються вакцинації за екстреними показаннями;
 • у разі недотримання зазначених рекомендацій, якщо вакцини вводяться з меншим інтервалом часу щодо введення вакцини проти COVID-19, дози вакцин зараховуються.

Серологічне тестування щодо COVID-19 до та після вакцинації:

 • рутинне серологічне тестування не рекомендоване як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19;
 • серологічне тестування як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19, може бути використане, якщо його результати становлять науковий інтерес.

Використання вакцин на платформі мРНК у осіб з алергією:

 • при визначенні в особи протипоказань до вакцинації проти COVID-19 необхідно акцентувати увагу на наявності в анамнезі тяжкої алергічної реакції до поліетиленгліколю або подібних молекул, або до засобів, до яких входить ця речовина. У разі встановлення тяжкої алергічної реакції в анамнезі на поліетиленгліколь або подібну молекулу вважати це абсолютним протипоказанням до щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина.

За бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація другою дозою може бути проведена раніше 6-місячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації, які не мають задокументований COVID-19 в анамнезі.

Вважати ці рекомендації як тимчасові й такі, що можуть бути змінені у разі надходження оновлених даних та, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.